För dig som vill anlita snickare i Örebro

Integritetspolicy

Vilka vi är

Adress till denna webbplats är: https://snickareiorebro.se.

Vi sparar följande personuppgifter

Kontaktformulär

Personuppgifter inskickade via formulär på hemsidan lagras på en svensk webbserver.

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på enhet när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Analysvertyg

Ickepersonliga uppgifter för analys av webbplatsanvändning lämnas ut till Google i USA, genom Google Tag Manager, Google Analytics och Google Search Console.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Dina rättigheter

Du kan få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du har rätt att begära att vi tar bort eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Kontakta oss gällande personuppgifter via formulär på denna sida: effektivlandningssida.se/kontakta-oss.

Scroll to top